Disclaimer

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan Ans Rijke geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Tenzij expliciet anders is aangegeven komen Ans Rijke alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) toe op alle informatie en afbeeldingen die op deze website wordt geopenbaard en is het niet toegestaan informatie of afbeeldingen van deze website te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, anders dan voor eigen gebruik, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ans Rijke.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 
 
© Ans Rijke. Webdesign Ans Rijke 2009. Disclaimer